Descripció del projecte

Títol: Any: Tècnica:
El pa 1928 Ceràmica policromada