Project Description

Títol: Any: Tècnica: Dimensions:
Explorador 1912 Dibuix al carbó 52×48