Descripció del projecte

Títol: Any: Tècnica:
Festa Major 1937 Aiguafort