Descripció del projecte

Títol: Any: Tècnica: Dimensions:
Font plaça Santa Anna 1917 Dibuix al carbó