Descripció del projecte

Títol: Any: Tècnica:
Gerro 1928 Ceràmica