Descripció del projecte

Títol: Any: Tècnica:
Plat 1929 Ceràmica